Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody, nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności strony
Ordynacja wyborcza

 

Ordynacja  wyborcza

Samorządu  Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej w Radomyśli

 

 

SPIS TREŚCI:

Artykuł  I.  Postanowienia  ogólne

Artykuł  II.  Termin  wyborów  i  zgłaszania  kandydatów

Artykuł  III.  Komisja  wyborcza

Artykuł  IV.   Kampania  wyborcza

Artykuł  V.    Lokal  wyborczy

Artykuł  VI.   Zasady  głosowania

Artykuł  VII. Liczenie  głosów  i  ogłaszanie  wyników

Artykuł  VIII.   Skład  i  kadencja Zarządu  Samorządu Uczniowskiego

Artykuł  IX.    Wybór  opiekuna  Samorządu  Uczniowskiego

Artykuł  X.  Sporządzanie  protokołu  i  postanowienia  końcowe

 

Artykuł  I

Postanowienia  ogólne

 

Samorząd  Uczniowski  tworzą  wszyscy  uczniowie  Szkoły Podstawowej.

Wybory  do  władz  Samorządu  Uczniowskiego  są  demokratyczne,  czyli  powszechne,  równe,  tajne i  bezpośrednie.

Czynne  i  bierne  prawo  wyborcze  przysługuje  każdemu  uczniowi  Szkoły Podstawowej w Radomyśli,  co  oznacza,  że  każdy  uczeń  może  wybierać  i  każdy  może  być  wybrany  do  władz Samorządu  Uczniowskiego.

Artykuł  II

Termin  wyborów  i  zgłaszanie  kandydatów

 

Datę  wyborów  wyznacza  dyrektor  szkoły  na  2  tygodnie  przed  wyborami.  Wybory  muszą  się odbyć nie później niż w  tydzień przed końcem roku szkolnego.

Kandydatów zgłaszają poszczególne klasy   (max.  3).

Wybory odbywają się w  wyznaczonym  dniu  w  godz.  9.00 -  12.00.

W  tych  godzinach  czynny  będzie  lokal  wyborczy.

Artykuł  III

Komisja  wyborcza

 

Komisję wyborczą tworzą przedstawiciele poszczególnych klas  (z  każdej  klasy  1  przedstawiciel). Komisja  wybiera  spośród   siebie przewodniczącego.

Komisja  przyjmuje  głosy  w  lokalu  wyborczym.

Wyborcy  potwierdzają  otrzymanie  karty  do  głosowania,  składając  podpis  przy  swoim  nazwisku na  liście  wyborczej.

Każdy  wyborca  może  głosować  tylko  raz  i  komisja  może  mu  wydać  tylko  jedną  kartę  do głosowania.

Każdy  uczeń  dysponuje  trzema  głosami,  znaczy  to,  że  wybiera  trzech  spośród  kandydatów umieszczonych  na  liście  alfabetycznie. Przy wybranych  nazwiskach  należy  postawić  znak X.

W  skład  komisji  wyborczej  nie  mogą  wchodzić  ci  uczniowie,  którzy  kandydują  w  wyborach. Natomiast  członkowie  komisji,  jak  i  kandydujący,  mają  prawo  głosować  tak  samo,  jak wszyscy  uczniowie.

Komisja  wyborcza  musi  przygotować  przed  wyborami  listy  wyborców,  tzn.  uczniów uprawnionych  do  głosowania,  spisując  wszystkie  nazwiska  z  dzienników  lekcyjnych.

Artykuł  IV

Kampania  wyborcza

 

Kampania  wyborcza  trwa  przez  tydzień  poprzedzający  dzień  głosowania.  Ustaje  w  dniu wyborów.

Nikt  nie  ma  prawa  usuwać  plakatów  innych  kandydatów.

Kampania  wyborcza  powinna  przebiegać  w  sposób  kulturalny.

Artykuł  V

Lokal  wyborczy

 

W  lokalu  wyborczym  powinno  znaleźć  się  miejsce,  gdzie  każdy  wyborca  będzie  mógł  dokonać wyboru  w  tajemnicy  oraz  urna  wyborcza,  do  której  wrzucane  będą  wypełnione  karty  do głosowania.

Artykuł  VI

Zasady  głosowania

 

W  trakcie  głosowania  w  lokalu  wyborczym  muszą  przez  cały  czas  znajdować  się  członkowie komisji  wyborczej.  Sprawdzają  oni  tożsamość  zgłaszających  się  wyborców  i  wydają  im  karty do  głosowania.  Dowodem  tożsamości  może  być  legitymacja  szkolna,  karta  rowerowa.  Jeżeli wyborca  nie  będzie  mógł  w  danej  chwili  okazać  dowodu  tożsamości,  prawdziwość  jego danych  musi potwierdzić  jedna  z  osób  siedząca  w  komisji.

Głosować  można  wyłącznie  osobiście,  nikomu  nie  można  przekazać  swojego  głosu.

Artykuł  VII

Liczenie  głosów  i  ogłaszanie  wyników

 

Po  zamknięciu  lokalu  wyborczego  komisja  otwiera  urnę.       

         W  pierwszej  kolejności  komisja liczy,  ile  głosów  zostało oddanych  - liczba  oddanych głosów powinna  być  równa  liczbie wydanych  kart  do  głosowania.

Komisja  oddziela  głosy  nieważne,  na  których  zaznaczono  więcej  niż  3  kandydatów,  bądź  nie zaznaczono  żadnego  i  oblicza  ile  ważnych  głosów  otrzymał każdy  z  kandydatów.

Wyniki  wyborów  ogłaszane  są  następnego  dnia  nauki  szkolnej  na  nadzwyczajnym  apelu.

Artykuł  VIII

Skład  i  kadencja  Zarządu  Samorządu  Uczniowskiego

 

Do  Zarządu  Samorządu  Uczniowskiego  wchodzą  uczniowie  w  liczbie  4,  którzy  zdobyli największą  liczbę  głosów.

Kadencja  zarządu  Samorządu  Uczniowskiego  trwa  od  dnia  ogłoszenia  wyników  wyborów  do dnia  ogłoszenia  wyników następnych  wyborów.

Artykuł  IX

Wybór  opiekuna  Samorządu  Uczniowskiego

 

Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza mają  także prawo  wybrać  w  wyborach  demokratycznych  opiekuna  Samorządu  Uczniowskiego  spośród kandydujących nauczycieli.

Opiekunem  Samorządu  Uczniowskiego  może  zostać  każdy  nauczyciel  zatrudniony  w  szkole  bez względu  na  wymiar  godzin,  w  jakim  jest  zatrudniony,  jeżeli  tylko  wyrazi  zgodę.

Opiekunem  Samorządu  Uczniowskiego  zostaje  ten  kandydat,  który  otrzymał  względną  liczbę głosów.

Kartę  do  głosowania  z  nazwiskami  kandydujących  nauczycieli  otrzymuje  każdy  uczeń,  który weźmie  udział  w  głosowaniu.

Na  karcie  należy  przy  wybranym  kandydacie  postawić  znak  X.  Każdy  uczeń  dysponuje  tylko jednym  głosem.

Wybrany nauczyciel może wybrać spośród kandydujących nauczycieli jednego, który pełniłby funkcję zastępcy opiekuna SU.

Artykuł  X

Sporządzanie  protokołu  i  postanowienia  końcowe

 

Na  koniec  komisja  sporządza  protokół,  w  którym  powinny  znaleźć  się  następujące  dane:

Ø  liczba  wyborców,  którzy  mają  prawo  wyborcze;

Ø  liczba  wyborców,  która  wzięła  udział  w  głosowaniu  i  procent  w   stosunku  do  liczby uprawnionych  do  głosowania;

Ø  liczba  głosów  ważnych  i  nieważnych;

Ø  liczba  głosów,  którą  zdobył  każdy  z  kandydatów;

Ø  nazwisko  opiekuna  Samorządu  Uczniowskiego  wybranego  w  demokratycznych  wyborach.

Wybory  do  Samorządu  Uczniowskiego  są  dobrowolne.

Brak wydarzeń w kalendarzu
Czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Login Form

My na mapie