Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody, nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności strony
Ortograffiti

 

Metoda Ortograffiti

 

Ortograffiti – metoda stosowana w tysiącach szkół w całej Polsce! Skuteczność potwierdzona w praktyce.

Założenie metody – pokonać trudności w czytaniu i pisaniu w każdym wieku i na każdym etapie edukacyjnym.

Cel metody – osiągnąć efekty w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Istota metody – zapewnić skuteczność poprzez wykorzystanie profesjonalnych narzędzi pracy

 

RODZAJE METOD:

 

1. ORTOGRAFFITI z Bratkiem to innowacyjny model postępowania terapeutycznego autorstwa Małgorzaty Rożyńskiej i Izabeli Mańkowskiej, który integruje działania nauczyciela, ucznia i rodzica w jeden spójny system.

Na czym polega specyfika Metody Ortograffiti w klasach I-III?

W edukacji wczesnoszkolnej warunkiem postępów w nauce jest odpowiedni rozwój emocjonalno-społeczny dziecka i jego motywacja. Chodzi o to, by dziecko chciało pracować i podejmować wyzwania. Metoda Ortograffiti z Bratkiem została pomyślana i przygotowana właśnie tak, by zachęcała dzieci do pracy. Dziecko pracujące Metodą Ortograffiti nie tylko będzie lepiej czytało i pisało, ale także jego rozwój emocjonalno-społeczny będzie wciąż stymulowany.

Metoda Ortograffiti w edukacji wczesnoszkolnej prezentuje ujęcie objawowe, czyli koncentruje się na objawach trudności, a nie na ich przyczynach. W praktyce oznacza to, że:

  • jest odpowiednia dla każdego dziecka z trudnościami, bez względu na przyczynę tych trudności,
  • koncentruje się na optymalnym wykorzystaniu potencjału uczniów,
  • rozwija umiejętność czytania i pisania, a jednocześnie rozbudza gotowość i motywację do uczenia się,
  • uczy sposobów kompensowania trudności.

 

2. Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę

Na czym polega specyfika Metody Ortograffiti w klasach IV-VI?

Symptomy dysleksji zmieniają się w zależności od wieku ucznia i rodzaju zadań. Niektóre z objawów ustępują, inne przybierają zmienioną formę. Na drugim etapie edukacji uczniowie rzadziej mają trudności z techniką czytania, pozostaje natomiast wolne tempo. Częściej pojawiają się trudności z rozumieniem czytanego tekstu. Zbytnia koncentracja na jakości czytania oraz coraz dłuższe i bardziej skomplikowane teksty utrudniają rozumienie czytanej treści. W pisaniu błędy specyficzne występują już rzadziej, natomiast błędy typowo ortograficzne, mimo znajomości reguł pisowni, są nadal widoczne. Trudności dyslektyczne zaczynają się też ujawniać w nauce takich przedmiotów, jak przyroda, matematyka, historia, języki obce, muzyka.


W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby uczniów klas IV–VI Metoda Ortograffiti, oprócz stymulowania funkcji poznawczych ważnych w nauce czytania i pisania, koncentruje się na:

  • przypomnieniu i utrwaleniu zasad ortograficznych,
  • kształceniu i sprawdzeniu umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • rozwijaniu form wypowiedzi pisemnej i ustnej.

 

Ortograffiti. Matematyka bez trudności dla klas IV-VI


Metoda Ortograffiti może być stosowana także do rozwijania umiejętności matematycznych u uczniów z trudnościami. Ogromne znaczenie ma przełamywanie zniechęcenia uczniów, wywołanego dotychczasowymi niepowodzeniami. Jak zachęcić ucznia do nauki matematyki? Jak przekonać dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki, że czas spędzony na nauce może być czasem ciekawym? Zestaw materiałów z serii Matematyka bez trudności daje odpowiedzi na te pytania.

 

Ortograffiti. Od dysgrafii do kaligrafii dla klas IV-VI


Na tym etapie edukacji wciąż istotnym obszarem oddziaływania Metody Ortograffiti pozostaje poziom graficzny pisma. Dodatkowej stymulacji wymagają szczególnie uczniowie ze stwierdzoną dysgrafią. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie nowego kroju pisma, innego niż proponowany dotąd w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Ortograffiti dla gimnazjum

 

Przejawem dysleksji w starszym wieku szkolnym są błędy ortograficzne popełnianie mimo znajomości zasad pisowni i wieloletniej niekiedy pracy nad nimi. Ćwiczenia w tej grupie wiekowej skupiają się na kształceniu umiejętności poprawnego pisania. Na tym etapie edukacyjnym niezbędne jest już czytanie ze zrozumieniem. Konieczność sięgania do różnych źródeł informacji, wyszukiwania, porównywania, analizyi interpretacji obszernych tekstów, a także pisemne opracowywanie zgromadzonych materiałów wymaga tej umiejętności na dobrym poziomie. Dużo miejsca poświęcamy tu kształceniu rozumienia czytanego tekstu i wdrożeniu uczniów do samodyscypliny.

Metodę Ortograffiti na III etapie edukacyjnym polecamy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia):

  • którym nie udzielono adekwatnej pomocy na wcześniejszych etapach,
  • których trudności mają charakter uporczywy i nasilony,
  • którzy chcą doskonalić umiejętność poprawnego pisania.
Brak wydarzeń w kalendarzu
Czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Login Form

My na mapie